YURTDIŞI İNGİLİZCE ÖĞRETMEN KURSLARI (CELTA, DELTA)

Yurtdışı İngilizce Öğretmen Kursları (CELTA, DELTA) Hakkında

1Genel Bilgilendirme

Türkiye’de İngilizce Öğretmenliği mezunu bile olsa İngilzce öğretmenleri özellikle konuşulan İngilizce konusunda yeterli değildirler ve TOEFL/ IELTS gibi dünyada kabul gören sınavlardan istenilen notları alamamaktadırlar. İngilizce öğretmenlerinin veya öğretmenlik adaylarının dil yeterlilik seviyelerini arttırmak ve güncel eğitim ve öğretim teknikleri kazandırmak, bu alanda kullanılan yaklaşım, metodoloji, teknik ve materyalleri tanıtmak için tasarlanan programlara İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Programları denir. Bu konudaki başlıca programlar; CELTA, DELTA, ESOL, TEFL,TESL,TEAL, ELT programlarıdır.

2CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

CELTA, deneyimi olmayan ya da çok az olan İngilizce öğretmenleri veya öğretmen adaylarına yönelik, yıl boyunca düzenlenen ve 4 hafta devam eden Sertifika Programı’dır. Katılımcı, program sonunda 6 saat ders verir ve yetişkin eğitimi, İngilizce Dili, Dil yeterlilik alanları ve sınıf eğitimi konulu 4 rapor hazırlar. Ders performansı ve raporları başarılı bulunan katılımcı Cambridge CELTA almaya hak kazanır. Ayrıca sınav yapılmaz.

3DELTA

Deneyimli İngilizce öğretmelerine yönelik diploma programıdır. Programa katılım için farklı dil seviyelerinde öğretmenlik deneyimi, ileri İngilizce seviyelerini (C1 dahil) de kapsayacak öğretme tecrübesi, arzu edilen standartlarda araştırma ve yazılı sunum yapabilecek donanıma sahip olunması gerekmektedir. Program 3 modülden oluşmaktadır. Program süresince sunulan ödevler, yapılan sunumlar ve yazılı sınav sonucunda değerlendirme yapılır. DELTA, en az 2 yıl tecrübesi olan 21 yaş üstü öğretmenlerin katılabileceği bir kurstur ve daha önceden CELTA almış olan İngilizce Öğretmenleri de DELTA alabilirler. Diploma “University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)” tarafından verilir. Cambridge Üniversitesi tarafından onaylıdır.

DELTA Diplomasını almak isteyen adaylara, öncelikle 2-3 ay süren yoğun kurs verilir. Bu kursta teorik ve pratik eğitim birlikte verilir ve öğretmenler İngiltere’de öğretmenlik tecrübesi edinirler. Ardından sınava yine İngiltere’de girerek Türkiye’ye dönebilirler.

Kursiyer öğretmenler program süresince, dışarıdan gelen öğretmenler ve Cambridge Üniversitesi ESOL departmanı tarafından görevlendirilmiş gözlemciler tarafından; Kurs İçi Çalışma, Örnek Olay ve Yazılı Sınav yapılarak değerlendirilirler ve diploma için, bu üç aşamadan da geçmek gerekir.

4ESOL, TEFL, TESL, TEAL, ELT

Bu terimlerin hepsi aslında İngilizce öğretmenliği sertika programları için kullanılmaktadır ve öz itibarıyla hepsi aynı şeyi kastetmektedir: İngilizce Öğretmenliği Kursları. Bununla birlikte temel ayrım, öğretilme işinin yapıldığı ülke ile ilgilidir.

TESOL (Teaching English to Speakers of Second or Other Languages) ve TEFL (Teaching English as a Foreign Language) İngilizce konuşmayan ülkelerde İngilizce öğretimi için kullanılan standart terimlerdir.

TESL (Teaching English as a Second Language) ve TEAL (Teaching English as an Additional Language) İngilizce konuşulan ülkelerde, göçmenlere ve mülteci topluluklara İngilizce öğretme için kullanılan kısaltmadır.

Doğal olarak; TEFL ve TESL kısaltmaları daha çok Avrupa'da kullanılırken, TESOL ve TEAL Kuzey Amerika'da daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Gitmek İstediğiniz Ülkeyi Seçin