TOEFL, IELTS, SAT, GRE, DELF, DALF HAZIRLIK

TOEFL, IELTS, SAT, GRE, DELF, DALF Hazırlık Hakkında

1TOEFL
TOEFL Nedir?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language); ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin eğitim dilinin İngilizce olduğu Avustralya, Amerika, Kanada ve Avrupa'daki birçok kolej ve üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için gereken ve öğrencinin İngilizcesinin akademik programı takip edip edemeyeceğini ölçmeye yarayan bir sınavdır. Her öğrenciye ayda bir kez bu sınava girmek hakkı tanınmaktadır. TOEFL sonuçları, ülkemizdeki birçok üniversitenin yanı sıra özel ve kamu kurumlarınca da kabul edilmektedir.

Sınavın bilgisayar üzerinde (TOEFL-IBT) yapılmaya başlanması ile birlikte sınav formatı değişmiş ve gramer soruları sınavın kapsamından çıkartılmıştır. Bunun sonucu olarak da sınava hazırlık yerinde dil eğitimiyle daha kolay hale gelmiştir. TOEFL-IBT sınavı, orta derecede sorulan bir sorudan sonra öğrencinin doğru yanıt verip vermemesine bağlı olarak; doğru yanıt vermişse daha zor, yanlış yanıt vermişse daha kolay soruların sorulduğu bir formatta bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Geriye dönüp düzeltme yapma imkânı yoktur.

TOEFL’a Kimler Girmeli?

TOEFL-IBT sınavına yurt dışında eğitim dilinin İngilizce olduğu üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek isteyen her öğrenci girebilir. Ayrıca dört beceri odaklı başkaca sınavlara girmek isteyen öğrenciler için de oldukça faydalıdır. Bunun yanında TSK Genel Dil Sınavının Dinleme bölümüne girecek müsabıklar için de tavsiye ediyoruz.

2IELTS
IELTS Nedir?

IELTS (International English Language Testing System) ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin eğitim dilinin İngilizce olduğu İngiltere, İrlanda, Avustralya, Amerika, Kanada ve Avrupa'daki birçok kolej ve üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için gerekli olan ve öğrencinin İngilizcesinin akademik programı takip edip edemeyeceğini ölçmeye yarayan bir sınavdır. Her öğrenciye ayda bir kez bu sınava girmek hakkı tanınmaktadır. IELTS sonuçları, ülkemizdeki birçok üniversitenin yanı sıra özel ve kamu kurumlarınca da kabul edilmektedir.

IELTS; İngiltere, İrlanda Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada Üniversitelerine girişte öğrencinin İngilizce seviyesini belirlemek amacıyla kullanılır. IELTS sonuçları, öğrencinin İngilizce dil düzeyini gösterdiği için Türkiye'deki birçok kurum tarafından da kabul edilmektedir. IELTS Hazırlık Kurslarında, sınavda ölçülen dört beceri olan dinleme, okuma, yazma, konuşma yetilerini geliştirilerek katılımcının etkin bir İngilizce bilgi düzeyine ulaşması sağlanmaktadır.

IELTS’e Kimler Girmeli?

Bu sınava yurt dışında eğitim dilinin İngilizce olduğu üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek isteyen her öğrenci girebilir. Ayrıca dört beceri odaklı başkaca sınavlara girmek isteyen öğrenciler için de oldukça faydalıdır. Bunun yanında TSK Genel Dil Sınavının Dinleme bölümüne girecek müsabıklar için de tavsiye ediyoruz.

3SAT
SAT Nedir?

SAT (Scholastic Aptitude Test), Amerika Birleşik Devletlerde kullanılan bizdeki LYS karşılığı olan bir sınavdır. Diğer bir deyişle SAT Amerika’daki yüksekokul ve üniversite girişte hem ABD vatandaşları hem de yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği, bunun yanı sıra Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerine yerleştirilmeleri sürecinde birçok üniversite tarafından kullanılan bir sınavdır.

ABD’de yılda yedi defa “College Board” tarafından düzenlenen SAT, ABD dışında da yılda altı defa uygulanmaktadır. Sınavlar, iki ayda bir icra edilmekte ve sınava sınırsız sayıda katılabilme fırsatı verilmekte ve yalnızca en yüksek notun ilgili üniversiteye göndertilmesi sağlanmaktadır. Başvurular, başvuru merkezlerinden ya da http://sat.collegeboard.com adresinden yapılabilir. SAT sonuçları 2 yıl geçerlidir.

SAT 1( Reasoning Test ) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki bölümden oluşan sınav, yüksek öğrenimde gerekli olan eleştirel okuma, yazma-kompozisyon ve matematik-geometri alanlarında öğrencilerin yeterlilik düzeylerini ölçer. Lise son sınıf öğrencileri ya da lise mezunu öğrenciler bu sınavlara katılabilir. Sınav, yükseköğrenime yerleştirmede çok önemli bir yere sahiptir ve üniversite başarısının da ön göstergesi olarak algılanır.

“Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşan SAT 1, 3 saat 45 dakika sürer ve çoktan seçmelidir. Bu üç alan için ayrı ayrı verilen SAT notları 200 ile 800 arasında bir nottur ve Türk öğrencilerin SAT notları genellikle yüksektir. ABD’deki üniversitelere kabulde bu üç alanla ilgili notlar dikkate alınırken Türkiye’deki üniversiteler sadece “Mathematics” ve “Critical Reading” bölümlerinden alınan sonuçlara göre öğrenci alırlar.

“Subject Test” olarak da adlandırılan SAT 2, 1 saatlik bir testtir ve soruların çoğu çoktan seçmelidir. SAT 2 öğrencinin Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çince gibi herhangi bir alana özel ilgisinin olup olmadığını ölçmeye çalışır. Türkiye’deki üniversiteler öğrenci alımlarında SAT 2 sonuçlarını dikkate almazlar.

4GRE
GRE Nedir?

GRE (Graduate Record Examination), Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde kullanılan bizdeki ALES karşılığı olan bir sınavdır. Diğer bir deyişle GRE ABD ve diğer ülkelerde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen ABD vatandaşları hem de yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Educational Testing Service (ETS) sınavı hazırlamakta ve uygulamaktadır.

GRE, General Test ve Subject Test olmak üzere iki kitapçıktan oluşur. GRE General Testi, genel kapsamlı bir test olup, tüm yüksek lisans ve doktora başvurularında ön şart olarak istenmektedir.

GRE Subject Test 8 bilim dalında Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin, seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılmakta, bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte bu testin de alınmasını istemektedir.

GRE Subject Test Türleri

GRE Başvurusu:

Yazılı GRE sınav başvuruları, GRE bülteninin ortasındaki kayıt formunu kullanarak postayla ya da GRE’nin www.ets.org adresinden online yapılabilir. Uluslararası öğrenciler bilgisayarlı GRE testi için postayla ya da telefonla, ya da uygun bölgesel kayıt merkezine faks çekerek kayıt olabilirler. Bölgesel kayıt merkezinizin numarasını öğrenmek için genel araştırma merkezini 00-1-609-771-7670 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

5DELF ve DALF

DELF (Fransızca Eğitim Diploması) ve DALF (İleri Seviye Fransızca Diploması), Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı uluslararası geçerliliğe sahip standart resmi dil diplomalarıdır. Bu sınavlar, öğrencinin dil yeterlilik seviyesini ölçen bir sınavlardır ve Avrupa Birliği Ortaklığı Çerçevesinde kabul edilmiş kriterlerden biridir. Bu belge bir dil pasaportudur ve belirli dönemlerde güncelleştirilir.

DELF ve DALF bireyin Fransızca seviyesine karşılık gelen farklı 6 diplomadan oluşur: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Bu nedenle kişi seviyesine uygun olduğunu düşündüğü seviyeden sınavına girer.

Standart ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu için Fransa ve birçok Avrupa ülkesindeki kurum, kuruluş ve özel şirket tarafından aranan ve tanınan bir belgedir. Fransızca dil yeterlilik seviyesinin tespit edilmesini isteyen herkes bu sınava girebilir. Sınav dört beceriyi(dinleme, okuma, konuşma, yazma) ölçen bir sınavdır.

  • Notlar 100 üzerindendir.
  • Diplomayı almaya hak kazanmak için gerekli taban puan: 50/100
  • Her sınavdan almak gereken en düşük not 25 üzerinden 5’tir.

Gitmek İstediğiniz Ülkeyi Seçin